DOANH NGHIỆP HỢP TÁC TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN

Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp và không ngừng mở rộng các mối quan hệ với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu người học cũng như tìm kiếm các cơ hội để giúp HSSV có được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp và doanh nghiệp có được nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề mà không phải đào tạo lại.