THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HSSV THAM QUAN DOANH NGHIỆP THÁNG 7

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HSSV ĐĂNG KÝ THAM QUAN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP THÁNG 7 NĂM HỌC 2019-2020