DOANH NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN TIẾP NHẬN SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC THAM QUAN THỰC TẾ

Hoạt động đưa sinh viên đi tham quan thực tế doanh nghiệp là một trong những hoạt động được Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đặc biệt quan tâm và triển khai thường xuyên cho sinh viên trong những năm qua. Hằng năm, nhà trường phối hợp với các Doanh nghiệp tổ chức các chuyến tham quan thực tế nhằm tạo điều kiện để HSSV có cơ hội tiếp cận các quy trình vận hành và công nghệ sản xuất của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình tham quan còn giúp sinh viên nâng cao nhận thức và định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, ra sức phấn đấu trong học tập, đạt được kết quả tốt trong tương lai.