HỌC SINH SINH VIÊN HỖ TRỢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

- Nhằm khảo sát và thu thập ý kiến phản hồi của doanh nghiệp (DN) đã tiếp nhận HSSV làm việc về kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành nghề và thái độ làm việc. Thông qua công tác khảo sát, DN đánh giá và nhìn nhận về năng lực làm việc của HSSV sau tốt nghiệp.