Bộ y tế khuyến cáo thực hiện một số biện pháp phòng ngừa Virus Corona