Điểm thi lớp công nghệ thông tin NC2 Thầy Hoàng 20/08/19( SV thi rớt hoặc bỏ thi đăng ký thi lại đến ngày 30/12/19)