Điểm thi lớp công nghệ thông tin nc2_ Thầy Tiến 09/07/19( SV thi rớt hoặc bỏ thi đăng ký thi lại đến ngày 30/10/19)