Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB2 Thầy Trình 27/06/19( SV thi rớt hoặc bỏ thi đăng ký thi lại đến ngày 30/09/19)