Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB1 Thầy Thành 28/05/19 ( SV thi rớt hoặc bỏ thi đăng ký thi lại đến ngày 30/08/19)