Điểm thi lớp công nghệ thông tin NC2 – MD11 Thầy Triều 08/06/19( SV thi rớt hoặc bỏ thi đăng ký thi lại đến ngày 30/08/19)