Điểm thi lớp công nghệ thông tin NC2 – MD11 Thầy Trinh 13/05/19