Điểm thi lớp công nghệ thông tin NC1 Thầy Vương 25/09/2018 ( đã có chứng chỉ)