Thông báo đợt 1 – Về việc chuyển điểm, miễn học, miễn thi cho HSSV bậc Trung cấp – Cao đẳng khóa 2018 (các lớp buổi tối)