Danh sách thí sinh tham dự Đánh giá KNNQG kỳ VIII năm 2018 – Nghề Công nghệ Ô tô