Điều chỉnh – bổ sung Lịch thi lần 1 các lớp Trung cấp khóa 2016-2017 từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018