Thông báo về việc tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2018 (học buổi tối)