Lịch thi lần 1 các lớp TCCN khóa 2016 -2017(học buổi tối) từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018