Lịch thi lần 1 các lớp TCCN khóa 2017 (học buổi tối) từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018