Lịch thi lần 1 Lớp CT16TA1, CT17KT3 (học buổi tối) từ ngày 19/03 đến ngày 25/03/2018