Lịch thi lần 1 các lớp CĐLT khóa 2016 từ ngày 12/03 đến ngày 18/03/2018