Lịch thi lần 1 lớp TCCN (học buổi tối) tu ngay 12.03 đến 18.03.2018