Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB1 Thầy Vương 14/12/17 ( đã có chứng chỉ)