Thông báo khẩn

Thực hiện theo Công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND, ngày 24/12/2017 cua UBND TP. Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến bão số 16, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo đến toàn thể HSSV (Học buổi tối) được nghỉ học từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

Trân trọng thông báo!

Thông báo khẩn