Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB2_ Thầy Lân 29/09/17 ( Đã có chứng chỉ)