Điểm thi lớp công nghệ thông tin nc2_ Thầy Hoàng 10/10/2017 ( Đã có chứng chỉ)