Lịch khai giảng lớp Công nghệ thông tin Nâng cao 2 (Lớp 2: module 8: Sử dụng bảng tính nâng cao)