Điểm thi lớp công nghệ thông tin NC2_ Thầy Vinh 14/09/2017 ( Đã có chứng chỉ)