Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB1_ Thầy Thành 06/09/17 ( Đã có chứng chỉ)