Lịch khai giảng lớp Căn bản 6 – Trình độ A Tiếng anh: