Lịch khai giảng lớp Căn bản 3 – Trình độ A Tiếng anh: