Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015,2016 (học buổi tối) từ ngày 11/09/2017 đến 17/09/2017.