Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB2_ Thầy Lân 09/08/17 ( Đã có chứng chỉ)