Thông báo: Đã có kết quả thi Toeic chuẩn quốc tế ngày 29/07/2017

Thông báo: Đã có kết quả thi Toeic chuẩn quốc tế ngày 29/07/2017.

Thí sinh đến nhận phiếu điểm Toeic tại phòng Ghi danh (phòng A022) – Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Lưu ý: Khi đến nhận phiếu điểm Toeic Thí sinh mang theo CMND gốc và Liên 2.

Trân trọng!

Thông báo: Đã có kết quả thi Toeic chuẩn quốc tế ngày 29/07/2017