Lịch khai giảng lớp Công nghệ thông tin căn bản 2 (Lớp 2: modul 4-5-6)