Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB2_ Thầy Vương 14/06/2017 ( Đã có chứng chỉ)