Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014,2015,2016 (học buổi tối) từ ngày 22/05/2017 đến 28/05/2017.