Thông báo Về việc đóng học phí học kỳ II, Năm học 2016-2017 bậc Cao đẳng khóa 2015, TCCN khóa 2015 và 2016