Lịch khai giảng lớp Công nghệ thông tin căn bản 2 (modul 4-5-6)