Lịch khai giảng lớp Công nghệ thông tin căn bản 1 (modul 1-2-3)