Chuyên mục: Thông báo chung

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp bậc Trung Cấp Chuyên Nghiệp (HỌC BUỔI TỐI) đợt 2 năm 2016-2017 cho học sinh khóa 2013 trở về trước.

Thông báo: về việc tổ chức thi tốt nghiệp bậc Trung Cấp Chuyên Nghiệp (HỌC BUỔI TỐI) đợt 2 năm 2016-2017 cho học sinh khóa 2013 trở về trước. Nội dung thông báo Đề nghị các bạn học sinh bậc

Thông Báo: về việc thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ HSSV về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Thông Báo: về việc thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ HSSV về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2016-2017. Nội dung thông báo Hướng dẫn các bước thực

Thông Báo: Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho Sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 2015 và Học sinh Trung Cấp khóa 2014 (học buổi tối)

Nội dung thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 01. Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (mẫu đơn dùng cho cả Cao đẳng liên thông và Trung cấp). 02. Đơn xác nhận công nợ (mẫu đơn dùng cho cả Cao