Chuyên mục: Thông báo chung

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Virus Corona gây ra

[THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC] 👉 Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên TDC tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 03/5/2020; 👉 Các đơn vị trong nhà trường vẫn hoạt động bình thường, TDCer có

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra

[THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC] ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 👉 Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên TDC tiếp tục nghỉ học cho đến hết tháng 03/2020; 👉 Các đơn vị trong nhà trường vẫn hoạt động bình thường, TDCer

Thông báo Khẩn về việc cho học sinh – sinh viên nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh do Virus Corona gây nên.

[KHẨN] 👉👉👉Cuối giờ chiều 2-2, UBND TP.HCM có quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học 1 tuần để phòng, tránh dịch bệnh do virus corona gây ra. 👉👉👉 Căn cứ Công văn 291/GDĐT-VP ngày 02/02/2020 của