Chuyên mục: Thông báo chung

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016, 2017 (học buổi tối) – tháng 03/2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016, 2017 (học buổi tối) – tháng 03/2018 (đợt 1) TKB TCCN 03-2018

Thông Báo: Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 cho Sinh viên Trung Cấp và Cao đẳng liên thông (Học buổi tối)

Nội dung thông báo xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 01. Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (mẫu đơn dùng cho cả Cao đẳng liên thông và Trung cấp). 02. Đơn xác nhận công nợ (mẫu đơn dùng cho cả Cao