Chuyên mục: Thông báo chung

Thông báo Về việc điều chỉnh Quy chế đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Nội dung điều chỉnh sẽ áp dụng cho tất cả các khóa, các ngành đào tạo bậc TCCN theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Đề nghị tất cả học sinh-sinh viên đọc và

Thông báo nghỉ học tối ngày thứ 7 (ngày 10/12/2016) và ngày chủ nhật (ngày 11/12/2016)

Trường thông báo đến toàn bộ các lớp học buổi tối gồm các lớp Tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung cấp và Cao đẳng liên thông nghỉ học tối thứ 7 ngày 10/12/2016 và cả ngày chủ