Chuyên mục: Thông báo chung

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016, 2017 (học buổi tối) – tháng 03/2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016, 2017 (học buổi tối) – tháng 03/2018 (đợt 1) TKB TCCN 03-2018

Lịch thi lần 1 các lớp Trung cấp khóa 2016, 2017(học buổi tối) từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018

Lịch thi lần 1  các lớp Trung cấp khóa 2016, 2017 (học buổi tối) từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018 Lịch thi lần 1 TCCN 2016-2017 từ 0503 đến 11032018lich thi lan 1 TCCN tu 0503.11032018