Chuyên mục: Thông báo chung

Thông Báo: Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 cho Sinh viên Trung Cấp và Cao đẳng liên thông (Học buổi tối)

Nội dung thông báo xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 01. Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (mẫu đơn dùng cho cả Cao đẳng liên thông và Trung cấp). 02. Đơn xác nhận công nợ (mẫu đơn dùng cho cả Cao