Chuyên mục: Trung cấp

Thông báo về đóng Học phí Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 bậc Cao đẳng liên thông và Trung cấp khóa 2016 (học buổi tối)

Thông báo về đóng Học phí Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 bậc Cao đẳng liên thông và Trung cấp khóa 2016 (học buổi tối) THONG BAO THU HOC PHI HKII 2017-2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016, 2017 (học buổi tối) – tháng 03/2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016, 2017 (học buổi tối) – tháng 03/2018 (đợt 1) TKB TCCN 03-2018