Chuyên mục: Thông báo chung

Thông báo về việc chấp thuận chuyển điểm, miễn học, miễn thi các Học phần đã học cho HSSV bậc Cao đẳng, Trung cấp khóa 2018

0. Thong bao ve viec chuyen diem, mien hoc mien thi cho HSSV khoa 2018 1. Quyet dinh chuyen diem cho HSV khoa 2018 2. Quyet dinh mien diem QP, GDTC, Tin hoc, AV cho HSSV khoa 2018