Chuyên mục: Cao đẳng chính quy ngoài giờ

Lịch đăng ký Thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 08/06/2019

ĐÃ CÓ LỊCH THI RỒI NHÉ CÁC EM Thứ hai ngày 13/05 trung tâm bắt đầu nhận hồ sơ thi Tiếng Anh Chuẩn Đầu Ra cho ngày 08/06. Trung tâm sẽ chốt hồ sơ trong 2 tuần (13/05 – 25/05)