Chuyên mục: Cao đẳng liên thông

Thông báo về việc không tổ chức in, cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên cao đẳng từ khóa 2019 trở về sau

TB khong cap chung chi GDQP-AN tu khoa 2019 (Thay the TB so 151-TB-CNTĐ-ĐT ngay 26.09.2019) (1)