Chuyên mục: Đào tạo Dài hạn

Thông báo Khẩn về việc cho học sinh – sinh viên nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh do Virus Corona gây nên.

[KHẨN] 👉👉👉Cuối giờ chiều 2-2, UBND TP.HCM có quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học 1 tuần để phòng, tránh dịch bệnh do virus corona gây ra. 👉👉👉 Căn cứ Công văn 291/GDĐT-VP ngày 02/02/2020 của