Chuyên mục: Trang chủ

Lịch đăng ký Thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 08/06/2019

ĐÃ CÓ LỊCH THI RỒI NHÉ CÁC EM Thứ hai ngày 13/05 trung tâm bắt đầu nhận hồ sơ thi Tiếng Anh Chuẩn Đầu Ra cho ngày 08/06. Trung tâm sẽ chốt hồ sơ trong 2 tuần (13/05 – 25/05)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 02 ngày 04/05/2019

Sáng ngày 04/05/2019 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tổ chức kỳ Thi Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra Đợt 02 cho Học sinh – Sinh viên nhà Trường. Lần này tăng thêm 01 phòng thi so với đợt

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 01 năm 2019

Sáng ngày 06/04/2019 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tổ chức kỳ Thi Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra Đợt 01cho Học sinh – Sinh viên nhà Trường. Với 100 Thí sinh cho 04 phòng thi , tổng thời