Chuyên mục: Trang chủ

Danh sách Học sinh lớp Trung cấp Kế toán khóa 2019 (Học buổi tối)

Danh sách học sinh lớp Trung cấp Kế toán CT19KT2 (tên cũ CT19KT20). Các bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin và cập nhật lại mã số sinh viên (một vài bạn mã số sinh viên đã được điều

Thông báo về việc không tổ chức in, cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên cao đẳng từ khóa 2019 trở về sau

TB khong cap chung chi GDQP-AN tu khoa 2019 (Thay the TB so 151-TB-CNTĐ-ĐT ngay 26.09.2019) (1)