Chuyên mục: Tham quan doanh nghiệp

SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC THAM QUAN CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM

Nhằm tạo điều kiện cho HSSV tiếp cận môi trường sản xuất thực tế, công nghệ hiện đại của doanh nghiệp, bên cạnh đó sinh viên cũng nhận biết được những yêu cầu của các vị trí công việc trong

HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TY YAKULT VIỆT NAM

Hoạt động đưa HSSV đi tham quan thực tế doanh nghiệp là một trong những hoạt động được Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đặc biệt quan tâm và triển khai thường xuyên cho HSSV trong những năm qua.