Chuyên mục: Đào tạo ngắn hạn – Dài hạn

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp bậc Trung Cấp Chuyên Nghiệp (HỌC BUỔI TỐI) đợt 2 năm 2016-2017 cho học sinh khóa 2013 trở về trước.

Thông báo: về việc tổ chức thi tốt nghiệp bậc Trung Cấp Chuyên Nghiệp (HỌC BUỔI TỐI) đợt 2 năm 2016-2017 cho học sinh khóa 2013 trở về trước. Nội dung thông báo Đề nghị các bạn học sinh bậc