Chuyên mục: Đào tạo ngắn hạn – Dài hạn

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Virus Corona gây ra

[THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC] 👉 Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên TDC tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 03/5/2020; 👉 Các đơn vị trong nhà trường vẫn hoạt động bình thường, TDCer có

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra

[THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC] ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 👉 Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên TDC tiếp tục nghỉ học cho đến hết tháng 03/2020; 👉 Các đơn vị trong nhà trường vẫn hoạt động bình thường, TDCer