Chuyên mục: Thông báo chung

Thông báo nghỉ học tối ngày thứ 7 (ngày 10/12/2016) và ngày chủ nhật (ngày 11/12/2016)

Trường thông báo đến toàn bộ các lớp học buổi tối gồm các lớp Tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung cấp và Cao đẳng liên thông nghỉ học tối thứ 7 ngày 10/12/2016 và cả ngày chủ