Chuyên mục: Thông báo chung

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 02 ngày 04/05/2019

Sáng ngày 04/05/2019 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tổ chức kỳ Thi Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra Đợt 02 cho Học sinh – Sinh viên nhà Trường. Lần này tăng thêm 01 phòng thi so với đợt

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 01 năm 2019

Sáng ngày 06/04/2019 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tổ chức kỳ Thi Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra Đợt 01cho Học sinh – Sinh viên nhà Trường. Với 100 Thí sinh cho 04 phòng thi , tổng thời