Chuyên mục: Thông báo chung

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 02 ngày 04/05/2019

Sáng ngày 04/05/2019 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tổ chức kỳ Thi Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra Đợt 02 cho Học sinh – Sinh viên nhà Trường. Lần này tăng thêm 01 phòng thi so với đợt