Chuyên mục: Thông báo chung

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 01 năm 2019

Sáng ngày 06/04/2019 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tổ chức kỳ Thi Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra Đợt 01cho Học sinh – Sinh viên nhà Trường. Với 100 Thí sinh cho 04 phòng thi , tổng thời